THAVINA 20 NĂM

THAVINA 20 NĂM

THAVINA 20 NĂM

Ngày đăng: 20/07/2023

Thavina tự hào ở tuổi hai mươi, vẫn căng tràn sức trẻ, vẫn nhiệt huyết với nghề. Cám ơn CB-CNV Thavina đã vững bước cùng nhau trong chặng đường 20 năm, khó khăn có, áp lực có, và niềm vui có... Chúc Thavina chúng ta sẽ có nhiều lần 20 năm thế này nữa nhé!

Thavina tự hào ở tuổi hai mươi, vẫn căng tràn sức trẻ, vẫn nhiệt huyết với nghề. Cám ơn CB-CNV Thavina đã vững bước cùng nhau trong chặng đường 20 năm, khó khăn có, áp lực có, và niềm vui có... Chúc Thavina chúng ta sẽ có nhiều lần 20 năm thế này nữa nhé!